Kierownik Artystyczny

Henryk Perzyński urodził się 8 marca 1948 roku w Kole, w rodzinie, dla której zawsze bliskie były ideały harcerstwa polskiego i jak sam mówi "od dzieciństwa mundur stanowił nieodłączny element wakacyjnego stroju".

Pierwszy jego kontakt z ZHP nastąpił w 1956 roku, kiedy to jako młody harcerz wyjechał na obóz letni swojej drużyny. Trzy lata później złożył Przyrzeczenie Harcerskie, któremu wierny jest do dziś. Będąc w szkole średniej wraz z mamą i siostrami oraz reprezentacją Hufca Kolskiego jeździł na obozy organizowane przez Wielkopolską Chorągiew ZHP pod nazwą "Harcerska Fala". Były to obozy artystyczne. Warunkiem uczestnictwa w nich było posiadanie umiejętności artystycznych. Przez te wszystkie lata czynnie działał w ZHP przechodząc kolejne stopnie harcerskiej służby. Po ukończeniu Technikum Ekonomicznego w roku 1967 złożył zobowiązanie instruktorskie, a także rozpoczął naukę w Studium Nauczycielskim w Poznaniu. Będąc słuchaczem Studium Nauczycielskiego należał do kabaretu "Deska" prowadzonego przez Jerzego Marchewkę w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu. Tam też był współautorem piosenek kabaretowych pt. "Łóżko", "Deszcz krajowy". Okres ten to także działalność w studenckim Kręgu Instruktorskim, uczestnictwo w wielu obozach szkoleniowych a także pobyt na kursie podharcmistrzowskim.

Od września 1969 roku Henryk Perzyński rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej nr 2 w Kole. Jednocześnie jako nauczyciel wychowania muzycznego i instruktor założył drużynę harcerską, której nadał kierunek artystyczny. W 1970 roku został harcmistrzem, a w rok później szczepowym I-szego Szczepu Drużyn Harcerskich w Kole. Po dwuletnim epizodzie pracy w SHR w Chodowie w 1979 roku rozpoczął pracę w Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole jako instruktor ds. muzyki. Tam też na kilkanaście lat znalazły swą siedzibę prowadzone przez niego Wartaki.

Swój talent muzyczny, dużą wrażliwość artystyczną i zamiłowanie do wszystkiego, co wiąże się z kulturą wykorzystał w pracy z pierwszą drużyną artystyczną a następnie w pracy zawodowej no i oczywiście w znanych dziś powszechnie Wartakach.

W uznaniu zasług i ofiarnej pracy Henryka Perzyńskiego dnia 7 lipca 1993 roku Kapituła "Orderu Uśmiechu" na wniosek Rady Rodziców i pięciu pokoleń Wartaków nadała mu tytuł Kawalera Orderu Uśmiechu. Jest to najwyższy na świecie dziecięcy dowód uznania wręczany dorosłym za to, co robią dla dzieci.

Od 1994 r. rozpoczął pracę w Urzędzie Miejskim w Kole na stanowisku inspektora ds. dzieci i młodzieży. Pracę zawodową i artystyczno-wychowawczą z Wartakami połączył z działalnością samorządową, najpierw jako radny miejski, a potem powiatowy.

W 2005 r. przeszedł na emeryturę i całkowicie poświęcił się pracy z Wartakami.

MPH WARTAKI

ul. Słowackiego 5
62-600 Koło

607 39 64 11
wartaki@wartaki.pl

archiwalna strona www

Pozwalamy sobie prosić Państwa
o przekazanie 1,5% swojego podatku
na rzecz MPH Wartaki
KRS 0000266321
ZHP Chorągiew Wielkopolska
Hufiec Koło - Wartaki