Historia

Zespół harcerski Manufaktura Piosenki Harcerskiej WARTAKI powstał w Kole w 1973 roku. Podwaliną Wartaków był utworzony w 1969 roku zespół artystyczny przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole, prowadzony przez nauczyciela muzyki i instruktora ZHP Henryka Perzyńskiego. Prowadzenie zespołu należało do obowiązków nauczyciela. Po trzech latach nadarzyła się okazja do zaprezentowania dorobku zespołu, gdyż druh Henryk Perzyński otrzymał zaproszenie, od ówczesnej zastępczyni komendanta Wielkopolskiej Chorągwi ZHP Gabrieli Barciszewskiej, aby reprezentować Wielkopolską Chorągiew na odbywającym się we Fromborku festiwalu, kończącym harcerską operację „Frombork – 1001”. Członkowie zespołu zdecydowali, że wezmą udział w festiwalu kulturalnym i rozpoczęli przygotowania. 

Znakomitą okazją do muzycznych szlifów był pierwszy biwak, który odbywał się na "Białych Górach" (na nadwarciańskich łąkach). To do dzisiaj miejsce-symbol tak ważne dla historii Wartaków. Podczas biwaku zespół przyjął swoją pierwszą nazwę – Recydywa. Twórca zespołu Henryk Perzyński do dziś żartobliwie tłumaczy pomysł na ówczesną nazwę zespołu "uważałem to całe śpiewanie za przestępstwo, a ponieważ codziennie do niego wracałem, stąd właśnie ta nazwa". Zaprezentowane na festiwalu piosenki odniosły sukces i zespół wrócił do Koła z nagrodą i przekonaniem, że wspólne śpiewanie warto kontynuować. Po powrocie z Festiwalu Kulturalnego we Fromborku zespół poszerzył swój skład osobowy, a druh Henryk Perzyński szukał innej nazwy. Nazwa Wartaki została zaproponowana przez jego mamę. Szef zespołu uzupełnił nazwę zespołu o: "Manufaktura Piosenki Harcerskiej Wartaki", ponieważ wszystkie piosenki i w ogóle wszystko w zespole powstaje ręcznie.

Początkowo siedzibę Wartaków stanowił Dom Kultury w Kole, a od 1979 roku drużyna pracowała pod skrzydłami Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole, gdzie ich szef zatrudniony był jako instruktor do spraw muzyczno-artystycznych. W 1994 roku Wartaki powróciły do MDK w Kole i przez kilka lat zajmowały małą salę części administracyjnej. Natomiast w 2000 roku z faktu powiększającej się liczby dzieci przychodzących na wartakowskie zbiórki, Wartaki dostały w użytkowanie ponad 100 metrowe lokum, które za sprawą rodziców i sponsorów przekształciło się w prawdziwą harcówkę. Stała się ona miejscem prób, zbiórek, wartakowskich jubileuszy, a od 2000 roku również amatorskim studiem nagrań.

Od roku 2005, ważyły się losy siedziby Wartaków, gdyż po zmianach personalnych kierownictwa Miejskiego Domu Kultury w Kole, jak również po pożarze w trakcie którego, spaleniu uległa prawie cała użytkowa część harcówki, zespół otrzymał wymówienie użytkowania lokalu. Po interwencji władz Wartaków, rodziców i zainteresowanych losem Wartaków osób doszło do porozumienia między Wartakami, władzami Miasta Koła, a kierownictwem Miejskiego Domu Kultury w rezultacie czego Wartaki otrzymały w użytkowanie wydzieloną część MDK, gdzie swoją siedzibę mają do dzisiaj.

W związku ze zmianami zasad finansowania organizacji pozarządowych prowadzących działalność kulturalną w 2001 roku zaistniała potrzeba zarejestrowania zespołu Wartaki jako stowarzyszenia. W dniu 20 kwietnia 2001 roku na zebraniu założycielskim nastąpiło zatwierdzenie Statutu Stowarzyszenia „Manufaktura Piosenki Harcerskiej Wartaki” oraz wybór władz przez rodziców i członków zespołu. Stworzenie stowarzyszenia uregulowało prawnie zasady jego działalności. Obecnie lista aktywnie działających członków stowarzyszenia liczy ponad 70 osób, rodziców, przyjaciół Wartaków, byłych jego członków z poprzednich pokoleń, a także osób prywatnych, które doceniają działalność zespołu na gruncie środowiska lokalnego miasta Koła i pomagają w organizowaniu życia zespołu.

W swojej wieloletniej działalności zespół brał udział w niezliczonych ilościach koncertów, występach okolicznościowych na rzecz najbliższego środowiska, jak i w zwykłych uroczystościach drużyny: obozy, biwaki, przeglądy, konfrontacje, warsztaty artystyczne z innymi zespołami. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, iż Wartaki niejednokrotnie brały również udział w najbardziej liczących się festiwalach piosenki harcerskiej w Polsce między innymi w Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach, Festiwalu Piosenki Harcerskiej w Siedlcach i Festiwalu Piosenki Żeglarskiej „Shanties” w Krakowie zdobywając główne nagrody i wyróżnienia. Efektem tych koncertów są Złote, Srebrne i Brązowe Jodły Kieleckie, a także wiele nagród i wyróżnień Festiwalu Siedleckiego i Krakowskiego. Najwyższą nagrodą, którą zdobył zespół jest zdobyta w 1998 roku, przez ówcześnie działające piąte pokolenie, nagroda Grand Prix festiwalu w Kielcach.

Dokonania zespołu prowadzonego przez Henryka Perzyńskiego zostały docenione już w 1980 roku, kiedy zespół stał się Reprezentacyjnym Zespołem Konińskiej Komendy Chorągwi ZHP, a w uznaniu zasług dla harcerstwa wielkopolskiego w 1993 roku, podjęto decyzję o przyznaniu drużynie tytułu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wielkopolskiej Chorągwi ZHP. Ten honorowy tytuł zespół posiada do chwili obecnej.

MPH WARTAKI

ul. Słowackiego 5
62-600 Koło

607 39 64 11
wartaki@wartaki.pl

archiwalna strona www

Pozwalamy sobie prosić Państwa
o przekazanie 1,5% swojego podatku
na rzecz MPH Wartaki
KRS 0000266321
ZHP Chorągiew Wielkopolska
Hufiec Koło - Wartaki