- Manufaktura Piosenki Harcerskiej WARTAKI

Idź do spisu treści

Menu główne:

AKTUALNOŚCI

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.


Manufaktura Piosenki Harcerskiej Wartaki otrzymała dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu ogłoszonego na rok 2017 Infrastruktura kultury.
Wniosek „Rozwój działalności kulturalnej i edukacyjnej poprzez zakup i ulepszanie instrumentarium dla Zespołu Wartaki” został rozpatrzony pozytywnie. Wartaki otrzymały 40.000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych służących prowadzeniu działalności kulturalnej, przy wkładzie własnym 16.733 zł. Celem programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury.

Wartaki przeznaczą otrzymaną dotację na poszerzenie i ulepszanie infrastruktury zespołu.
Realizacja umożliwi poszerzenie oferty oraz programu kulturalnego i edukacyjnego Zespołu.


Cieszymy się z tej dotacji, więc po raz kolejny się pochwalimy sprzętem wraz z fotkami. Pierwszy raz chwaliliśmy się i prezentowaliśmy sprzęt na inauguracji roku kulturalnego 30 września a w dniu 25 listopada nowe wyposażenie Wartaków pozwoli nagłośnić i przeprowadzić XXIX Jesienne Śpiewanki nad Warta w kolskim MDK.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego